Bedankt / Thank you

Bedankt voor het maken van een afspraak of doen van een aankoop!

We hebben zojuist een bevestingsmailtje naar jouw e-mailadres gestuurd. In het geval van een afspraak sturen we van tevoren nog een herinneringsmailtje.

Thank you for your booking or for making a purchase!

We have just send a confirmation email to your emailadress. In case of a booking we will send you a reminder one day in advance.